Pisek

Climathon Písek 2021

Friday, October 29, 2021

Registration closed

Písek, město s energií

V loňském roce se písecký climathon zabýval otázkami životního prostředí, konkrétně otázkami souvisejícími s využíváním vody ve městě, vysycháním měst a úbytkem vody v městských oblastech.

Ve spolupráci s širokou veřejností přinesla tato akce dvě hlavní myšlenky. Prvním je vytvoření kaskády akumulačních a retenčních nádrží se zapojením vody ze Tří rybníků. Druhým je plán na vytvoření naučné stezky, která bude mít informační a vzdělávací rozměr a která bude řešit úlohu vody ve městě a její využití v krajině.

V současné vznikla k tomuto nápadu projektová dokumentace a probíhá průběžná diskuse s veřejností i odborníky.

Climathon 2021

Letošní akce se uskuteční v písecké městské knihovně (počítačová učebna) a to 29. října od 16:00 a bude končit ve 20:00. Tématem letošního ročníku bude energetika se zaměřením na komunitní energetiku, její fungování a principy.

Nenechte si také ujít přednášku pana docenta Václava Cílka 28 října v městské knihovně od 17:30 v přednáškovém sále na téma: fungováním města v závislosti na měnícím se světu, klimatu a ekologii.

Previous Years Climathon

Find out what happened last time

Facts & Figures

145 cities

Uniting the world's cities

6000+ participants

Join a global movement

600+ ideas

Make your local idea count

Komunitní energetika, naše budoucnost?

Princip energetických komunit je jednoduchý –obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí. Pokud lidé investují do lokálních výroben energie, peníze se jim mohou následně vrátit ve formě nižších výdajů za elektřinu. Výnosy z vyrobené energie mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu. Investované peníze totiž zůstávají v lokální ekonomice.

K úspěšnému fungování komunitní energetiky jsou nezbytné dva faktory – vhodně nastavená legislativa a vůle lidí investovat do vlastních zdrojů. A právě s tím má Česko problém. 

Prvním faktorem je obecná nedůvěra lidí v zavádění nových věcí a pokud to spojíme s pojmem energetika, která je pro obyčejného člověka moc odborná, je složité je přesvědčit. Druhým faktorem je pak česká legislativa, která nezná pojem energetická komunita ani energetické společenství. Změnu by měl přinést nový energetický zákon z pera ministerstva průmyslu a obchodu, jehož věcný záměr vláda zveřejnila v září 2020.

 

V České republice vznikají první projekty!

Přestože česká legislativa zatím energetické komunity nezná, již nyní v zemi vznikají projekty. Příkladem je Praha, která rozjíždí vlastní energetický projekt – Společenství pro obnovitelné zdroje energie. Slibuje si od něj nižší závislost na dodávkách energie z uhelných elektráren a snížení emisí skleníkových plynů, které Praha nyní produkuje. Základem společenství mají být městské budovy se solárními panely na střechách. Společenství má vlastnit hlavní město Praha, otevřené ale má být i malým a středním podnikům či samotným občanům. Město chce například umožnit Pražanům kupovat si menší podíly v elektrárnách instalovaných na městských budovách

Pozadu nechce zůstat ani město Písek, které v současné době rozvíjí iniciativu Smart Písek. Cílem projektu je mimo jiné snížit energetickou náročnost veřejných budov využíváním chytrých technologií a instalací fotovoltaických elektráren na střechách.

Climathon Písek 2021

Date

Friday, October 29, 2021

16:00 - 20:00

Městská knihovna Písek

Registration closed

Date

Friday, October 29, 2021

16:00 - 20:00

Městská knihovna Písek

Registration closed
Header Climathon2020 1540X866

Upload your Climathon idea

Share your team's idea with the world.
Submit your idea

Upload your Climathon idea

Share your team's idea with the world.
No file chosen
No file chosen

Thank you for your idea

Thank you for submitting your idea. It will be reviewed by the Climathon organiser in your city. Once approved you will see it on the website of your city.

By submitting your idea you consent to Climathon's Terms and Conditions.

Want the global view?

Climathon global

Thanks to our global partners