Larissa

Ideathon circular economy and business models

21 Nov 2020 - 22 Nov 2020

Ideathon

21 NOVEMBER- 22 NOVEMBER

Registration closed

circular economy and Business Models / Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικά μοντέλα

Στα τέλη του 2015 η ΕΕ, υιοθέτησε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλλουν στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα νέο μοντέλο και στη προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά απειλών που προέρχονται από τις ίδιες τις πράξεις της .

Σύμφωνα με το μέχρι τώρα μοντέλο της οικονομίας, πολύτιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή, την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας. Σύμφωνα με το παλιότερο μοντέλο όλα τα προϊόντα αφού καταναλωθούν απορρίπτονται .

Ωστόσο η αύξηση του πληθυσμού και των αναγκών καθιστά τη ζήτηση περισσοτέρων πόρων όπου δεν μπορούν να αναπληρωθούν εφόσον οι άνθρωποι εξαντλούν πολλοί γρήγορα τους πόρους του πλανήτη. Οι φυσικοί πόροι και τα υλικά που προέρχονται από αυτά αντιπροσωπεύουν τη φυσική βάση για το οικονομικό σύστημα.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο χρήσης των προϊόντων και συγκεκριμένα στην επαναχρησιμοποίηση , επισκευή, ανανέωση ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων.

Η κυκλική Οικονομία ξεκινά από την αρχή ζωής του προϊόντος . Τόσο η φάση της σχεδίασης του προϊόντος όσο και οι μέθοδοι κατασκευής επηρεάζουν την διάρκεια ζωής του.   

Σήμερα βάση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας υπάρχουν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Καλούμε  ομάδες επιστημόνων, εκπαιδευτικών, μηχανολόγων, σχεδιαστές, επιχειρηματίες, μαθητές, καλλιτέχνες, άτομα από το ευρύ πεδίο της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και κάθε ενδιαφερόμενο   να βρουν λύσεις σε 48 ώρες:  

 

  • Σε Βασικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαντολλογικά οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας.

 

  • Να βρεθούν λύσεις και νέες ιδέες σε επιχειρηματικά η και κοινωνικά μοντέλα για την μετάβαση της Κυκλικής οικονομίας στην Πόλη της Λάρισας αλλά και στην Ελλάδα.

 

Συμμετοχή στο παρακάτω λινκ

 

https://climathon.climate-kic.org/europe/greece/larissa/?lang=en

H επικοινωνήστε στο ε-μαιλ : Kleopatra229@yahoo.co.uk

Υπεύθυνη Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου

Τα τελευταία  3 χρόνια οι δράσεις του Climathon larissa αναζητούσαν πάντα λύσεις σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας . To Climathon αποτελεί μια δράση του EIT Climate-KIC που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας Και τεχνολογίας και έχει ως στόχο την ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Φέτος Ο  Βιομιμητισμος Ελλάδος, Έρευνα και Καινοτομία Biomimicry Greece Research and Innovation σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνουν  το Climathon Larisa 2020 με την πρόκληση Κυκλική οικονομία και Επιχειρηματικά μοντέλα. H εκδήλωση Climathon Larisa 2020 Πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ερευνητικό κέντρο ¨Αθηνά ¨  υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και με την συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

 

                                           

Facts & Figures

145 cities

Uniting the world's cities

6000+ participants

Join a global movement

600+ ideas

Make your local idea count

Μέλη Ομάδας

 

  1. Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου ( Ιδρύτρια Βιομιμητισμού Ελλάδος έρευνα και Καινοτομία)
  2. Τάσος Βασιλειάδης ( Ιδρυτής Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας)

 

 Κριτές :

 

  1. Δημήτριος Αλαμανταριώτης ( Μsc In circular economy  Βusiness Models ).

 

  1. Θοδωρής Αλεξάνδρου ( Υπεύθυνος Οικονομικού τμήματος Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας )

        

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

 

Λινκ : https://climathon.climate-kic.org/europe/greece/larissa/?lang=en

 

 

15:00-:16:00                                   Επίσημοι χαιρετισμοί -Εισαγωγή για την δράση Climathon

                                                         Αθανάσιος Παιδής Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας

16:00-18:00                                        Οργάνωση Ομάδων  -ιδεών

18:00-19:00                                         Έναρξη εργασιών ομάδων   

 

19:00-21:00                                       Διαδικτυακή σύνδεση με Climathon Θήβας  

                                                          Climathon Κέρκυρας Climathon Λάρισας             

                            

   

Στο παρακάτω λινκ: (https://us02web.zoom.us/j/83627562844?pwd=Uk5ZdGJpMnRpcFFselk5V29RMm9OZz09 

 

Κυριακή  22 Nοεμβριου 2020

 

 

15:00-:16:00                                       Υποστήριξη ομάδων από μέντορες       

 

16:00-17:00                                        Παρουσίαση ιδεών Βραβεία

 

 

 

Ideathon

Date

21 NOVEMBER- 22 NOVEMBER

Venue

Registration opens soon

Date

21 NOVEMBER- 22 NOVEMBER

Venue

Registration opens soon

Ideathon circular economy and business models

Date

21 Nov 2020 - 22 Nov 2020

Venue

on line

Registration closed

Date

21 Nov 2020 - 22 Nov 2020

Venue

on line

Registration closed

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ /Partners

Deputy Mayor of Culture and Science of the Municipality of Larissa

Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων

thessaly.gov.gr

σε συνεργασία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Mελη Ομάδας

Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου

Ιδρύτρια Βιομιμητισμός Ελλάδος Ερευνα και Καινοτομία

Αναστάσιος Βασιλειάδης

Ιδρυτής Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΒIOMIMICRY GREECE RESEARCH AND INNOVATION

Biomimicry Greece Research and Innovation is an organization that mimics nature models and systems.The center is trying to unlock the mysteries of life and present the creative silence of nature through art, science, technology and innovation. We represent an organization with a global network of other Biomimicry institutes and business organizations , which empower people to create nature based –nature inspired solutions as the most efficient way of accomplishing innovation. Our collaboration with well-known institutes globally gives the advantage to grow our Bio mimicry Design research and innovation. Biomimicry Greece Research and innovation has as an important strategy the Circular economy. The concept of Circular Economy (CE) is increasingly receiving attention from companies, academics, industries policy-makers, non government organizations and even citizens .

 

 

established in 2005, Institute of Entrepreneurship Development (IED) is a fast-growing Center of Excellence in European Entrepreneurship. As a state-of-the-art international organization, iED promotes change for the better, through entrepreneurial and innovative actions and supports every entrepreneurial venture across Europe.

With the use of our EU partner network and our experience in diverse EU funded research programmes focused on entrepreneurship, we have created a Knowledge Hub tailor-made to cover the need of the entrepreneurial world, in the European area.The Research Center "Athena" was established in 2003 as a Center for Applications of Communication and Information Technologies (KETEP), with the aim of gathering and further developing research and development activities and initiatives in the field of Information Technology and Communications. Since 2006 the Center has been renamed the Research Center for Innovation in Information, Communication and Knowledge Technologies, with the distinctive title "Athena". The EIT Climate-KIC Hub of Greece is managed by the Research Center "Athena" and specifically by Professor Kountouri

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" δημιουργήθηκε το 2003 ως Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), με στόχο την συγκέντρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών του ερευνητικού χώρου στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Απο το 2006 το Κέντρο μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με το διακριτικό τίτλο "Αθηνά". Το EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος διευθύνεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και συγκεκριμένα από την Καθηγήτρια Κουντούρη.


Contact the organiser

Organiser

Organiser

Organiser

Want the global view?

Climathon global

Thanks to our global partners