Loading cover... Drag cover to reposition
Participate

Climate Innovators - Create real solutions to your city’s climate challenge, take action in your city!

How will you benefit from Climathon?

  • Help solve your city’s local climate challenge, and make your city more resilient to climate change
  • Network with local leaders from academia, business and public authorities
  • Develop your skills in public speaking, innovative thinking, prioritisation, and explore new tools and methodologies
  • Join forces with other like-minded entrepreneurs and innovators
  • Become a part of a global community working together to take climate action!

Application Deadline: 25th October, 2017

Challenge

Let’s improve the air of Reykjavík!

English version below

Loftslagsfrumkvöðlar - Búið til alvöru lausnir á loftslagsmálum borgarinnar, grípið til aðgerða í ykkar borg!

Hvernig munt þú njóta góðs af loftlagsmaraþoni?

Hjálpaðu til við að leysa staðbundin áhrif loftslagsbreytinga í borginni og gera hana betur í stakk búna til þess að takast á við loftslagsbreytingar. Hittu og ræddu við fólk úr vísindageiranum, fyrirtækjum og yfirvöldum. Þróaðu kunnáttu þína í að tala opinberlega, hugsa í lausnum, forgangsraða og lærðu að nota nýja aðferðafræði og verkfæri.

Taktu þátt í samskiptum við aðra frumkvöðla og vertu hluti af alþjóðlegu samfélagi sem vinnur saman að því að leysa loftslagsmál! Bætum loftið í Reykjavík!

SAMHENGI:

Loftið er það sem heldur okkur á lífi. Það er lífsnauðsynlegt og þessvegna þurfum við að hlúa að því.

Gróðurhúsalofttegundirnar (GHL) sem við losum út í andrúmsloftið, valda hlýnun jarðar. Hluti af þeim kemur frá bílnum okkar og öðrum tækjum, svo sem flugvélum og skipum. Þessi tæki gefa líka frá sér agnir sem eru hættuleg heilsu okkar og stuðla einnig að loftslagsbreytingum með því að hafa áhrif á magn sólarljóss sem kemur inn.

Reykjavík er þekkt fyrir að vera græn borg þökk sé endurnýjanlegri orku (vatnsafls- og jarðvarmaorka) sem keyrir borgina. En árið 2015 var losun koltvísýrings á hvern íslenskan ríkisborga um 10,2 tonn samanborið við 5,8 tonn á hvern íbúa ESB. Þessvegna ákvað Reykjavíkurborg að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040, í samræmi við Parísarsamninginn frá COP21 árið 2015. Til þess að ná því markmiði þarf Reykjavík að takast á við áskorunina um að eyða öllum gróðurhúsalofttegundum í borginni af mannavöldum.

Hægt er að takast á við þessar áskoranir á margan hátt, en í Reykjavík Climathon ætlum við að horfa á tvö megin atriði:

  1. Samgöngur / hreyfanleiki borgara:

Hvernig getum við bætt notkun almenningssamgangna? Hvernig getum við hvatt fólk til að nota hjól meira eða ganga? Gætu verið nýjar leiðir til að komast leiðar sinnar í borginni? Hvað með lest eða sporvagn sem samgöngumáta?

Til þess að þetta geti orðið að veruleika þurfum við að finna lausnir til að bæta innra skipulagið í borginni. Betri gæði á vegum, betri hjólreiðastígar osfrv ... Hér verða allar nýjungar og hugmyndir velkomnir!

Áhugaverð staðreynd: Hversu marga kílómetra ferðast Íslendingar á dag, mælt sem ferðir til tunglsins? Vísbending: fjarlægðin milli jörðin og tunglsins er 384 000 km (svarið er hér að neðan).

  1. Hafnarsvæði og iðnaður: Minnka GHL losun og bæta loftgæði

Hafnarsvæðið í Reykjavík er eftirsóknarvert og mikið notað (skemmtiferðaskip, flutningaskip, fiskiskip og gangandi vegfarendur…) og losun gróðurhúsalofttegunda og agna í andrúmsloftið er gríðarlega hátt á þessu svæði (http://bit.ly/2eFZoRN).

Hvernig getum við snúið þessa þróun við og skipt yfir í rafmagn, til dæmis? Sama gildir fyrir iðnaðinn: hvernig er hægt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda án þess að hafa áhrif á framleiðni?

Saman getum við gert Reykjavík að borg framtíðarinnar: græn, sjálfbær, með hreint loft. Við skulum koma með hugmyndir og láta þær verða að veruleika.

 

UPPLÝSINGAR

Þessi viðburður er studdur af Reykjavíkurborg og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri mun opna loftlagsmaraþonið í Reykjavík, kl. 13, 27. október, í Matís (3. hæð).

VERTU MEÐ OKKUR!

Skráðu þig í Reykjavík #Climathon og vertu loftslagshakkari í 24 klst. þann 27. október í Matís.

Þú vinnur í teymi við að leysa loftslagsáskoranirnar sem Reykjavíkurborg hefur lagt fram í því að bæta loftgæðin í fallegu höfuðborginni okkar. Fólk getur skráð sig sem einstaklingar, hópar, nemendur, frumkvöðlar og allir sem láta sig loftslagsmál varða og vinna saman að nýjum lausnum. Rafmagnað andrúmsloft, hollur matur, innblásnar vinnustofur, hópumræður, afslappað andrúmsloft og svefnkrókar og fjölda óvæntra uppákoma bíða þeirra sem taka þátt.

Loftslagsmaraþon er samkeppni sem er öllum opin. Unnið verður hörðum höndum í 24 klst að útfæra nýjar hugmyndir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og aðra loftmengun.

Dómnefnd velur bestu lausnirnar og veitir verðlaun – Komum í keppni!

 

Svar: 5,9 milj km/dag, sem eru 15 ferðir til tunglsins.

(English)

CONTEXT

The AIR is what’s keeping us alive. It is necessary so we need to take care of it.

The greenhouse gases (GHG) we emit to the atmosphere are causing global warming. Part of them come from our cars and other transport. They also emit particles that are dangerous for our health but also contribute directly to climate change by affecting the amount of sunlight coming in by reflecting or absorbing it.

Reykjavik is known to be a green city thanks to its renewable energies (hydroelectric- and geothermal power) that power the city. But in 2015, the carbon emissions per Icelandic citizen was 10.2 tons compared to 5,8 tons per EU citizen. Hence, that is why Reykjavik took the decision in 2016 to become carbon neutral by 2040 in accordance with the Paris Agreement from the COP21 in 2015. In order to achieve that goal, Reykjavik has to tackle the challenge of eliminating all human induced greenhouse gas (GHG) emissions in the city.

This challenge can be tackled in two points (and of course many others!):

  1. Transportation mode / citizens mobility:

How can we improve the use of public transport? How can we incentivise people to take their bikes or walk in the city? Are there new ways to move in the city? What about the trains-like transportation?

In order to make that happen, we need to find solutions to adapt the infrastructures in the city. Better road quality, better bike lanes ... Any innovation and ideas will be welcome!

Fun fact: How many kilometers do Icelandic people drive in a day, measured as trips to the moon? A hint, the distance Earth-Moon is 384 000km (answer below).

  1. Harbours & industries: Reduce our GHG emissions and air quality in general

The harbours are really attractive and highly used (cruise ships, cargo ships, fishing vessels and pedestrians…) and the GHG emissions and particles are sky-rocketing in these areas (http://bit.ly/2eFZoRN). How can we invert that and switch to electricity in the city, for example? Same thing is for the industries: how do we reduce the GHG emissions without impacting on the productivity?

Together, we can make Reykjavik the city of the future: green, sustainable, with good air. Let‘s come up with ideas and make it happen.

 

INFORMATION

This event is supported by the city  of Reykjavíkuborg and our mayor Dagur B. Eggertsson will be here to launch the Climathon. It will start at 1pm the 27th, October at Matís (3rd floor).

JOIN US!

Join Reykjavík #Climathon and become a climate hacker for 24-hours the 27th of October at Matís. Solve the climate challenges put forward by the City of Reykjavík in improving the AIR of our lovely capital city. Come as a motivated citizen, an entrepreneur, a student or whoever you are, alone or in team with an existing idea or not and work on new solutions with an inspiring team. A vibrant atmosphere, energizing food and drinks, inspirational workshops and talks, like-minded people, a chill-out and sleeping area, as well as many other surprises await you.

The best ideas/innovation will receive a price ! Let's compete !

Answer : 5,9 million km/day, which is around 15 trips to the moon.

Photo Albums (2)
Sponsors & Partners

News

News

30 Winning Solutions That Could Change the World
  06 December 2016

On the 28th October 2016, 59 cities from around the world took part in Climathon, a global 24-hour hackathon-style event that aims to solve cities climate change challenges. Read More

Venue

Venue

Matís ohf, 3rd floor
Vínlandsleið 12,
113 Reykjavík
Vínlandsleið 12, Reykjavík, Iceland

Contact Us

Contact Us

If you have any queries about the Climathon please contact:

Local Contact
Justine Vanhalst / Matís ohf.
Global Contact
Climathon Manager
Orsolya Barna
climathon@climate-kic.org
Unable to load tooltip content.