Human behavior

Solid Waste and Ecological awareness

Climathon-Belgrade-Eco-Waste-Challenge

- “Чији је наш отпад?” Мобилизација (еколошке) јавне свести у односу на чврсти комунални отпад

Еко етика и едукација: Како мобилисати грађане на еколошке активности, везано за отпад? Како мотивисати на разврставање чврстог комуналног отпада у домовима; да га не бацају на непредвиђена места? Рециклажа у Србији је на ниском нивоу, преко 90% отпада заврши на депонијама и дивљим сметилиштима.
Climathon-Belgrade-Eco-Waste-Challenge

Challenge description

Београд је веома рањив град, потреба му је заштита и снага.

Мобилисање на еколошке активности је од кључне важности за очување и побољшање квалитета животне средине Београда и Србије, тј. за јавно здравље.

Решење проблема отпада укључује координацију више сегмената : 1) Култура, едукација и микроекономија; 2) Инфраструктура и технологија; 3) Политике, институције, и макроекономија; 4) Интегрисани систем управљања чврстим отпадом.
Стога развој комуналне инфраструктуре - постављање ”разнобојних контејнера”, повећање броја места за рециклажу, и друго - јесте неопходно. Али ово неће решити проблем без значајног подизања свести,  мобилизације грађана и развијања одрживих навика - разврставање рециклабилног отпада, бацање отпада на предвиђена места, неостављање отпада у природи, и другог. МОБИЛИЗАЦИЈА ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ кључни је услов за успешну рециклажу у Србији, те за заштиту и унапређење животне средине. Значајно је упознати се са разврставањем, врстама и током отпада. 

Иако се грађанима пружа више могућности него раније  да одвајају свој отпад, да користе контејнере за рециклабилни отпад, ове активности и даље нису широко заступљене, све до тога да 35% комуналног отпада на улицама чине пикаваци.

Challenges can be reselected and further defined later on.

При мобилизацији, едукацији и освешћивању требамо посматрати све чиниоце у животном циклусу отпада, од грађана, преко произвођача, до доносиоца одлука. 

Решење треба понудити конкретне и остариве идеје - са фокусом на дизање еколошке свести изабраних  чиниоца. (Да би решење било примењиво, треба узети у обзир локалну реалност, потенцијале и ограничења)

Решење може да се базира на томe да се недостатак еко-свести највише изражава кроз амбалaжни отпад и прехрамбени отпад.

Одлуку да ли ће се  мобилисати око одређене активности, грађани умногоме доносе у зависности од оквира информација којима имају приступ, а они су често конфликтни. Стога се решење може бавити прикупљањем и/или достављањем информација.

Решење може да се посвети повезивању грађана са локацијама за прикупљање рециклабилног материјала - спајањем прекинутог ланца.

Тимови могу да си поставе следећа питања при решавању:

  • Како особу која више десетина година сав отпад баца у исти контејнер или у природу натерати да крене да раздваја отпад?
  • Како промовисати рециклажу у Србији, како би људи развили обичај разврставања свог отпада?
  • Како смањити бацање отпада у природу и на дивља сметилишта?
  • Како померити процес разврставања са депонија раније у процесу?

Веб платформе и апликације које интегришу грађане у управљање отпадом - кроз crowdsourcing, доношење одлука, развој иницијатива и мерење ефеката и активности, прикупљање информација, подизање свести, вршење притиска на доносиоце одлука - пружају могућности вредне истраживања.

Download material

In this section you can find material that can give you more leverage to solve the challenges (including 'Integrated solid waste management' and 'Protection Motivation Theory')

Заједно можемо учинити Београд и свет лепшим местом за живот за наредне генерације

Придружи се Климатону (најмасовнија колективна климатска акција - уједињује људе у 55 земаља, 145+ градова на свим континентима са медијском досегом 300+ милиона људи) у решавању 2 изазова града Београда: 1) Урбана топлотна острва у Београду или 2) Чврсти комунални отпад и еколошка свест грађана

See more from Belgrade
Climathon Belgrade

Other challenges from this city

Како смањити ефекат топлотних острва у Београду?

Belgrade

Последљих година микроклима централних градских простора се мања и стварају се топлотна оства. На који начин можемо да решавамо проблем топлотних острва у Београду?

Read more

- “Чији је наш отпад?” Мобилизација (еколошке) јавне свести у односу на чврсти комунални отпад

Belgrade

Еко етика и едукација: Како мобилисати грађане на еколошке активности, везано за отпад? Како мотивисати на разврставање чврстог комуналног отпада у домовима; да га не бацају на непредвиђена места? Рециклажа у Србији је на ниском нивоу, преко 90% отпада заврши на депонијама и дивљим сметилиштима.

Read more
This site uses cookies. Read more here. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.
Accept