Retrofitting

Urban Heat Islands in Belgrade

Како смањити ефекат топлотних острва у Београду?

Последљих година микроклима централних градских простора се мања и стварају се топлотна оства. На који начин можемо да решавамо проблем топлотних острва у Београду?
heatscape

Challenge description

У Београду долази до константног повећања броја становника, док површина остаје приближно иста.

То за последицу има повећање густине изграђености и смањење зелених површина.

Услед тога, јавља се велико загревање, које је узроковано емитовањем акумулиране топлоте из изграђене структуре.

Град Београд покушава да реши проблеме топлотних острва кроз озелењавање јавних површина. Спровођење мера само на јавним површинама је недовољно.

На који начин грађани могу анимирати и допринети решавању овог проблема?

Challenges can be reselected and further defined later on.

Како можемо решавати проблем топлотних острва у централној зони Београда?

Како адаптирати инфраструктуру и/или процесе и навике грађана?

Кокреација – укључивање свих заинтересованих страна у решавање проблема.

На који начин прегрејани урбани простори могу да постану пријатни?

Наћи начин за прикупљање информација о предлозима, саветима и потенцијалним решењима; као и за мапирање критичних топлотних локација (острва) и њихово праћење.

На који начин се може остварити интеракција и комуникација између грађана, институција и стручне јавности?

Заједно можемо учинити Београд и свет лепшим местом за живот за наредне генерације

Придружи се Климатону (најмасовнија колективна климатска акција - уједињује људе у 55 земаља, 145+ градова на свим континентима са медијском досегом 300+ милиона људи) у решавању 2 изазова града Београда: 1) Урбана топлотна острва у Београду или 2) Чврсти комунални отпад и еколошка свест грађана

See more from Belgrade
Climathon Belgrade

Other challenges from this city

Како смањити ефекат топлотних острва у Београду?

Belgrade

Последљих година микроклима централних градских простора се мања и стварају се топлотна оства. На који начин можемо да решавамо проблем топлотних острва у Београду?

Read more

- “Чији је наш отпад?” Мобилизација (еколошке) јавне свести у односу на чврсти комунални отпад

Belgrade

Еко етика и едукација: Како мобилисати грађане на еколошке активности, везано за отпад? Како мотивисати на разврставање чврстог комуналног отпада у домовима; да га не бацају на непредвиђена места? Рециклажа у Србији је на ниском нивоу, преко 90% отпада заврши на депонијама и дивљим сметилиштима.

Read more
This site uses cookies. Read more here. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.
Accept